Seksuaalikasvattaja Nina Honkanen kirjoittaa seksuaalisuudesta tärkeänä osana ihmisyyttä. Seksuaalisuuteen liittyvät pulmat voivat kummuta lapsuudestamme, hän sanoo.

MARJAANA ROPONEN, TEKSTI

Seksuaalikasvattaja ja kirjailija Nina Honkanen on kirjoittanut tärkeän teoksen seksuaalisuuden yksilöllisestä ilmentymisestä eri ikäkausina.  Onnelliseksi – seksuaalisuus läpi elämänkaaren avaa laajasti seksuaalisuuden maailmaa, antaa tietoa ja vertaiskokemuksia. Seksuaalisuus on yksi osa ihmisyyttä, mutta edelleen siihen kietoutuu paljon turhaa häpeää ja syyllisyyttä.

 

Jos ei ole lapsuudessaan tullut kohdatuksi, voi uskoa ansaitsevansa huonon kohtelun parisuhteessa.

Honkasen kirjan punaisena lankana on varhaisen vuorovaikutuksen, temperamenttipiirteiden ja seksuaalisuuden kolmiyhteys. Sensitiivisessä vuorovaikutuksessa lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi, kohdatuksi, ja hänelle rakentuu vahva kiintymyssuhde, joka on seksuaalisuudessaan kokonaisvaltaisena toteutumisen ja itsensä hyväksymisen pohja. 

−Vaikka kasvatuksessa vaiettaisiin seksuaalisuudesta, kuten aiempien sukupolvien kohdalla oli tapana, hyvä kiintymyssuhde mahdollistaa ehjän ja hyväksyvän omakuvan. Ihminen on silloin kokonainen, ei pienennetty ja häpäisty. Hyvä varhainen kiintymyssuhde on siemen sille, että emme pyytele itseämme anteeksi ja osaamme tuoda tarpeemme esille myös seksuaalisesti, Honkanen kertoo.  

Honkanen kannustaa ajattelemaan seksuaalisuutta tärkeänä osana ihmisyyttä, jonka vaikutukset elämän eri osa-alueisiin ovat mittavat. Esimerkiksi parisuhteen emotionaalinen rajojen ylitys on seksuaalista kaltoin kohtelua.  

−Jos ei ole lapsuudessaan tullut kohdatuksi, voi uskoa ansaitsevansa huonon kohtelun parisuhteessa ja elää vuodesta toiseen naljailun, arvostelun, vähättelyn ja haukkumisen kohteena. Tarve mitätöidä ja mitätöinnin sietäminen voivat kummuta lapsuudessa vaillinaiseksi jääneestä kiintymyssuhteesta.

Emme muista milloin opimme ensimmäisen kerran geometriaa, mutta muistamme ensimmäisen suudelman, rakastelun ja hylätyksi tulemisen.

Kun ihminen on kasvanut hyväksyvässä ilmapiirissä, tuntee rajansa ja kunnioittaa itseään, hän tunnistaa tuhoavan parisuhteen. Hänellä on silloin myös paremmat valmiudet selviytyä seksuaalisesta kaltoin kohtelusta ja jopa väkivallasta. 

Onnelliseksi kertoo nimensä mukaisesti, miten kokonaisvaltaisesti seksuaalisuus vaikuttaa hyvinvointiimme. Seksuaalisuuden ilmentymistä osana ihmisyyttä tulisi opettaa siinä kuin hyviä käytöstapoja tai lukemista.  

Emme muista milloin opimme ensimmäisen kerran geometriaa, mutta muistamme ensimmäisen suudelman, rakastelun ja hylätyksi tulemisen. Lempeydellä annettua seksuaalikasvatusta tarvitaan sekä koteihin että varhaiskasvatukseen ja kouluihin. 

Nina Honkanen: Onnelliseksi – seksuaalisuus läpi elämänkaaren, Siltala 2017