Taidetoiminnan avulla on mahdollista lisätä työhyvinvointia. Toiminta voi sisältää esimerkiksi kirjoitusharjoituksia tai työskentelyä valokuvien, maalaamisen tai piirtämisen keinoin.

AINO HEIKKONEN

Työyhteisössä tapahtuva taidetoiminta lisää työntekijöiden hyvinvointia, muistuttaa Taideyliopisto. Sen koordinoimassa Artsequal-nimisessä hankkeessa on tehty suositukset siihen, miten taidetoimintaa voisi hyödyntää sekä työhyvinvoinnin että tuottavuuden lähteenä.

Suositusten taustatekstissä todetaan, että työpaikoilla toteutettu taidetoiminta on yhteydessä esimerkiksi luovuuden lisääntymiseen, sosiaaliseen hyvinvointiin ja uusien työtapojen kehittämiseen. Siinä esitellään myös erilaisia tutkimustuloksia, jotka puhuvat taiteen hyödyntämisen puolesta.

Esimerkiksi ruotsalaistutkimuksessa taiteeseen perustuneeseen kehittämisohjelmaan osallistuneet johtajat hyötyivät koulutuksesta mielenterveyden kannalta enemmän kuin tavalliseen johtajuusohjelmaan osallistuneet. Lontoossa tehdyssä tutkimuksessa taas toimistotyöntekijöiden stressitaso ja stressihormoni kortisolin pitoisuus pienenivät, kun he vierailivat lounastauolla taidegalleriassa.

Taidetoiminta voi työyhteisössä sisältää esimerkiksi kirjoitusharjoituksia, työskentelyä valokuvien, maalaamisen tai piirtämisen keinoin tai liike- ja tanssiharjoituksia.

Taide vahvistaa työhyvinvointia -suosituksen ovat laatineet Työterveyslaitoksen tutkijat: teatterintutkija, teologi Heli Ansio, teatteritaiteen tohtori Pia Houni, psykologian tohtori Piia Seppälä ja taloustieteen tohtoriopiskelija Jarno Turunen.

He huomauttavat, että hyvinvoinnin parantaminen työpaikoilla kannattaa: sosiaali- ja terveysministeriön laskelmien mukaan vuosittainen menetetyn työpanoksen kustannus yhteiskunnalle on yli 24 miljardia euroa. Laskelmassa huomioidaan esimerkiksi sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden kustannukset kansantaloudelle.

Suosituksessa kannustetaan lisäämään taidetoimintaa työyhteisöissä viidellä tapaa:

 • Työyhteisöjen tulisi tarttua mahdollisuuksiin käyttää taidetta: palkata omia residenssitaiteilijoitaan
  vaikka vuodeksi tai tilata taiteilija työpaikalle vain muutamaksi tunniksi tukemaan hyvinvointia
  ja kannustamaan työtapojen muokkaukseen.
 • Johtajien tulisi kannustaa työntekijöitä osallistumaan taidetoimintaan ja olemaan itse
  esimerkkeinä mukana toiminnassa.
 • Henkilöstöjohtamisen asiantuntijoiden tulisi hankkia työyhteisöön uutta osaamista taiteen kautta.
 • Organisaation toiminnan kehittämisessä tulisi käyttää taidelähtöisiä työtapoja.
 • Työntekijöiden taide- ja kulttuuritoimintaan osallistumista tulisi tukea myös vapaa-ajalla
  esimerkiksi kulttuurisetelein.

 

Lähde: Artsequal-toimenpidesuositus.

 

Kiinnostaako mielen hyvinvointi? Tunne & Mieli kirjoittaa teemasta luotettavasti ja mielenkiintoisesti.

Tilaa lehti