Yrittäjän kannattaa pitää huolta omasta työhyvinvoinnistaan, sillä heikoksi koettu työkyky voi olla yhteydessä jopa yrityksen heikkoon taloudelliseen menestykseen. Stressin kokeminen on yrittäjillä yleisempää kuin palkansaajilla.

 

TEKSTI AINO HEIKKONEN

Työllistätkö itsesi, venyvätkö päivät?

Palkansaajien työhyvinvoinnista puhutaan kenties enemmän kuin yrittäjien, mutta jo talouden näkökulmasta omaa firmaa pyörittävien kannattaa vältellä ylikuormittumista. Työterveyslaitoksen työterveyspsykologi Heli Hannonen kertoo, että alustavien tutkimustulosten valossa näyttää siltä, että heikoksi koettu työkyky on yhteydessä yrityksen heikkoon taloudelliseen menestykseen.

Työterveyslaitos kokosi viime vuonna työhyvinvointipaketin yrittäjille. Yrittäjän työkyky -opas sisältää paljon käytännönläheisiä vinkkejä yrittäjän työhyvinvointiin. Liikkeelle opas lähtee pienestä herättelystä: itselle tärkeiden asioiden hahmottamisesta.

– Monestihan sanotaan, että ilman muuta terveys on tärkeää ja työkyky on tärkeää. Mutta oppaassa lähdetään herättelemään siihen, miten oma ajankäyttö vastaa siihen, mikä on tärkeää, Hannonen sanoo.

Ajankäyttö voi olla yrittäjän akilleen kantapää. Hannonen kertoo, että toiset uppoutuvat työhön niin, että he ovat vaikkapa asiakkaiden tavoitettavissa jatkuvasti. Työhön on intoa ja tekemisen palo, mutta tämä saattaa houkutella tekemään työtä oman hyvinvoinnin kustannuksella.

Hannonen nostaa palautumisen tärkeimmäksi asiaksi yrittäjän työhyvinvoinnissa: tauot, riittävän ruokailun, työn ulkopuolisen elämän, liikunnan ja nukkumisen. Tutkimustiedon valossa stressin kokeminen on yrittäjillä yleisempää kuin palkansaajilla. Yrittäjänaisilla stressin kokemus on voimakkaampi kuin miehillä.

Hannosen mukaan sosiaalinen tuki on oleellista yrittäjyyden kannalta, saipa sitä sitten työkavereilta, perheeltä tai yrittäjäkollegoilta. Pääasia on, että on joku, jonka kanssa jakaa murheet ja ilon hetket.

 

Yrittäjä, kiinnitä huomio työhyvinvoinnissa ainakin näihin seikkoihin:

 

1. Tärkeät asiat

Itselle tärkeiden asioiden pohtiminen voi herättää huomaamaan ristiriidan omassa toiminnassa ja siinä, kuinka haluaisi toimia.

2. Työkyky

Työkyky tarkoittaa yrittäjän voimavaroja suhteessa työn vaatimuksiin. Niitä ovat esimerkiksi hyvä terveys, osaaminen ja ammattitaito. Työkykyyn vaikuttavat johtaminen, asenteet ja motivaatio. Myös ympäristöllä, kuten perheellä, on vaikutus työkykyyn.

3. Yrittäjyystaidot

Huolehdi ammattitaidostasi ja yrittäjyystaidoistasi! Yrittäjyystaitoja ovat esimerkiksi riittävästä vakuutustasosta huolehtiminen sekä ajantasaisen budjetin laatiminen yritykselle. Suunnitelmallisuus vähentää stressiä.

4. Muutos

Osa tavoistamme ja tottumuksistamme eivät edistä työkykyä. Tunnista ja muuta haitallisia tapoja, mutta ole kärsivällinen: muutoksen tekeminen vie aikaa.

5. Ajankäyttö

Keskity yhteen asiaan kerrallaan. Kun aivot vuorottelevat tehtävien välillä, asiasta toiseen vaihtaminen vie aikaa. Ajankäytössä kannattaa ottaa huomioon myös vapaa-aika: yritystoiminnalle on haitaksi, jos elämä supistuu vain työn ympärille.

6. Stressi

Sopiva henkinen kuormitus on hyväksi, mutta pitkittynyt stressi vie voimat. Pohdi työn kuormittavuutta, lisää myönteistä ajattelua ja pidä huolta itsestäsi!

7. Uni

Riittävä uni tukee työkykyä, ja univaje taas heikentää toimintakykyä. Nukutko 7–9 tuntia yössä?

8. Kunto

Sekä fyysisesti raskaassa työssä että toimistotyössä hyvä kunto edistää työkykyä. Muista kiinnittää huomiota myös työasentoihin!

9. Ravinto

Ruokailu työaikana antaa virtaa. Päivässä olisi hyvä syödä 3–5 kertaa, ja perinteinen lautasmalli auttaa kokoamaan monipuolisen aterian.

10. Tuki

Yrittämisen ilon ja surun hetkien jakaminen auttaa jaksamaan. Verkostoja voi löytää vaikka yrittäjäyhdistyksistä. Tukea tarjoaa myös perheenjäsen tai ystävä.

11. Terveys

Työterveyshuolto ei ole yrittäjälle itselleen pakollista, mutta sen järjestämisestä voi olla hyötyä. Jos työterveyshuolto on hankittu kunnan terveyskeskuksesta, yrittäjät ovat saaneet siitä suoraan Kela-korvauksen. Vuoden 2018 alusta suorakorvaus on laajentunut yksityiseen työterveyshuoltoon.

 

Lähteet:

Yrittäjän työkyky – menestyvän yrityksen kivijalka (Työterveyslaitos 2017), työterveyspsykologi Heli Hannonen Työterveyslaitokselta ja Kela.