Ystävyys on ilmiö, josta kannattaa olla kiinnostunut oman hyvinvointinsa kannalta. Siksi teimme kuusi erilaista poimintaa ystävyydestä. Tiesitkö, että ulospäinsuuntautunut ystävystyy samankaltaistensa kanssa?

TEKSTI AINO HEIKKONEN

 

1. Ystävyys ennustaa onnellisuutta

Tutkimukset osoittavat sosiaalisten suhteiden tärkeyden. Onnellisuusprofessoriksi tituleerattu Markku Ojanen kirjoittaa, että sosiaalinen tuki poistaa tai vähentää stressaavia kokemuksia ja vahvistaa vähemmän uhkaavia tulkintoja kielteisistä tapahtumista.

Ystävyyttä kannattaa vaalia elämän varrella. Psykologi Elina Nurmisen mukaan lapsuuden ja nuoruuden aikaiset ystävyyssuhteet ennustavat onnellisuutta ja hyvinvointia aikuisena.

 

2. Persoonamme piirteet vaikuttavat ystävystymiseen

Tutkimustiedon valossa persoonan piirtet vaikuttavat siihen, minkälaisia ystävyyssuhteita kukin solmii. Helsingin yliopiston ja Väestöliiton artikkelin mukaan persoonallisuudeltaan avoimen ihmisen ystävyyssuhteet ulottuvat esimerkiksi etnisyydeltään ja sukupuoleltaan erilaisiin ihmisiin, jotka voivat vaikkapa asua eri puolella maapalloa.

Ulospäinsuuntautuneen ystävyyssuhteet taas muodostuvat samankaltaistensa kanssa. Tunnollisten ihmisten ystävät ovat usein sukulaisia.

 

3. Ystävyyttä voi harjoitella

Ihmistä ei ole tuomittu tietynlaiseksi ystäväksi.

Ihmissuhdetaidoissa voi kehittyä, muistuttaa Suomen Mielenterveysseura. Esimerkiksi kuulumisten kysyminen osoittaa empatiaa ja kiinnostusta toisen elämään. Ystävän huomioiminen on käytännössä tietoisia tekoja, joilla osoitetaan sitä, että ystävä on tärkeä. Läsnäolo on toiselle varattua aikaa sekä kuuntelua ja saatavilla olemista.

Mielenterveysseuran mukaan ihmiset voivat muodostaa ystävyyssuhteita koko elämän ajan. Monet kuitenkin kokevat, että lapsuuden ja nuoruuden aikana syntyneillä ystävyyssuhteilla on erityinen paikka elämässä. Vahvat ystävyyssuhteet kestävät vuosienkin tauon.

 

4. Vaikeudet saattavat syventää ystävyyttä

Menivätkö sukset ristiin?

Mielenterveysseuran ystävyystaitojen artikkelissa todetaan, että ystävyys voi aiheuttaa myös hankalia tunteita. Sellaisia ovat esimerkiksi hylkäämisen tunne, mustasukkaisuus tai kateus. Omia kielteisiä tunteitaan voi kuitenkin oppia ymmärtämään ja kanavoimaan.

Karikoistakin on mahdollista keskustella yhdessä rakentavasti ja rauhallisesti, ja ystävyyttä on mahdollista jatkaa vaikeuksien jälkeenkin.

Kannattaa kokeilla, sillä vaikeudet voivat jopa syventää ystävyyttä.

 

5. Ystävä voi johtaa rakkaan luo

Psykologi Elina Nurminen kirjoittaa, että ystävillä on vaikutusta rakkauselämään: moni kohtaa tulevan kumppaninsa ystävien kautta.

Ystävät voivat vaikuttaa myös parisuhteen jatkumiseen. Nurmisen mukaan nuoret parit eroavat todennäköisemmin, jos kumppani ei sovi omien ystävien pirtaan.

 

6. Ystävien merkitys korostuu vanhetessa

Viime vuonna julkaistun yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan ystävyyden vaikutus vahvistuu iän myötä. Sekä perhe- että ystävyyssuhteet ennustavat onnellisuutta yleisesti ottaen, mutta iäkkäillä ihmisillä ystävyyssuhteet olivat vahvimpia hyvinvoinnin ennustajia.

Elina Nurminen kirjoittaa, että vanhuusiässä ystävyyssuhteet vähentävät masennusta ja pitävät ajattelun kirkkaana.

 

Lähteet: Markku Ojanen: Positiivinen psykologia (Edita 2007), Helsingin yliopisto, Väestöliitto, Suomen Mielenterveysseura, Michiganin yliopisto