Kehoa mittaamalla selvisi, että pariterapia saa puolisoiden hermostot toimimaan samanaikaisesti. Ilmiö paljastui ihon sähkönjohtavuudesta ja sydämen sykkeestä.

TEKSTI AINO HEIKKONEN

Pariterapia saa puolisoiden hermostot samalle taajuudelle. Tämä selviää psykologian tohtori Anu Karvosen väitöskirjasta, jonka mukaan pariterapia lisää pariskuntien hermostojen synkronoitumista, eli samanaikaisuutta.

Pariskuntien hermostojen toimintaa mitattiin tarkkailemalla hikoamiseen liittyvää ihon sähkönjohtavuutta ja sydämen sykettä terapiaistunnon aikana. Sähkönjohtavuudessa ja sykkeessä tapahtuvat muutokset kertovat tahdosta riippumattoman hermoston viriämisestä.

Hermostoa tarkkailtiin kahdessa kohtaa: noin toisessa ja kuudennessa pariterapiaistunnossa. Vastaavat mittaukset tehtiin terapiaan osallistuvien lisäksi myös heidän terapeuteilleen, joita oli kaksi kussakin istunnossa. Kaikilta kerättiin myös haastattelu- ja kyselyaineistoa.

Karvonen yllättyi siitä, että läsnä olleista ihmisistä hermostojen samanaikaisuus oli pariskunnilla kaikista matalinta terapian alussa. Terapia-asiakkaiden reaktiot osuivat siis paremmin yhteen terapeuttien kuin omien puolisoiden kanssa.

Pariterapian loppupuolella tehdyssä mittauksessa pariskuntien hermostot toimivat alkua paremmin yhteen, ja synkronia oli pariskunnilla yhtä suurta kuin terapeuttien ja asiakkaiden välillä.

Sattuman mahdollisuus suljettiin aineistosta pois erilaisin testein. Karvonen pitääkin hermostoon liittyviä tuloksia varsin luotettavina ja näkee niissä monia soveltamisen mahdollisuuksia. Mittaamalla kehon reaktioita terapeutti voi esimerkiksi saada lisää tietoa terapian kuormittavuudesta tai aihepiireistä, jotka ovat henkilölle tärkeitä. Terapeutin ja asiakkaan välinen myönteinen synkronia voi edistää sitä, että henkilö tuntee tulevansa hyväksytyksi ja kuulluksi.

Synkronialla ei toki aina ole vain myönteisiä seurauksia. Karvonen kertoo, että puolisot voivat esimerkiksi riidellessä kiihdyttää toisiaan. Hän kuitenkin pohtii, että haitallista synkroniaa voi pyrkiä estämään: esimerkiksi Yhdysvalloissa on kehitteillä älypuhelinsovellus, joka varoittaa puolisoiden välillä lähestyvästä riidasta.

 

Tämä juttu on julkaistu alun perin Tunne & Mieli -lehden numerossa 1/2018. Tunne & Mieli on mielen ilmiöistä kertova aikakauslehti, jonka julkaisija on Mielenterveyden keskusliitto.

Tilaa lehti