Hyväksyvässä tietoisessa läsnäolossa huomio suunnataan tähän hetkeen. Tietoisuustaitoja voi oppia siinä, missä muitakin taitoja. Kokeile psykoterapeutti Maaret Kallion Check in -harjoitusta, jonka voi tehdä vaikka bussia odotellessa.

AINO HEIKKONEN TEKSTI

Siinä, missä mielen luonto on vaelteleva, keho on aina läsnä. Näin kirjoittaa psykoterapeutti Maaret Kallio teoksessaan Lujasti lempeä – Mielen työkirja (WSOY 2018). Vaeltelevaan mieleen Kallio tarjoaa avuksi mielen ja kehon maailmaan tehtäviä matkoja. Ne voivat jäädä arjessa vähälle huomiolle, mutta havainnoiva yhteys itseen lisää Kallion mukaan omaa hyvinvointia ja toisten kohtaamisen taitoja. Siksi pienille pysähtymisen harjoituksille kannattaa raivata hetkiä omasta arjestaan – vaikkapa silloin, kun odottaa bussia, tai pienellä tauolla keskellä työpäivää.

Kallio opastaa pysähtymään oman kehon ääreen Check in -nimisen harjoituksen avulla. Mieleen kirjaudutaan sisään kehoa havainnoimalla. Silmät ovat suljettuina harjoituksen ajan, ja huomio liikkuu kuin valokeila hiljalleen kehoa alaspäin. Tarkkaavaisuus käväisee kehon pienimmissäkin kohdissa päälaelta varpaan päihin. Tämän jälkeen huomio kiinnitetään tämänhetkiseen mielentilaan.

– Kehon skannaaminen on yksinkertainen, mutta vahva keino laskeutua läsnä olevaksi omaan sisäiseen maailmaan. Se on tutkitusti rauhoittava matalan kynnyksen harjoitus, jolla voi ankkuroitua itseen, Kallio kirjoittaa.

Kyse on hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoittelusta. Mielenterveystalon artikkelissa määritellään hyväksyvä tietoinen läsnäolo tarkkaavaisuuden suuntaamiseksi tähän hetkeen vailla tuomitsevuutta. Sitä voidaan kutsua monella nimellä: yksi puhuu tietoisuustaidoista, toinen mindfulnessista, kolmas meditaatiosta. Kallio kutsuu harjoitustaan tutkailumatkaksi.

On hyvä tietää, että läsnäoloa voi opetella, kuten muitakin taitoja. Mielenterveystalon artikkelin mukaan tietoisuustaitoharjoituksia tehtäessä saattaa tulla vastaan monenlaisia vaikeuksia. Voi esimerkiksi pohtia sitä, tekeekö harjoituksen oikein. Harjoituksista ei kuitenkaan tarvitse esimerkiksi nauttia – riittää, että vain tekee. Artikkelissa muistutetaan siitä, että kyse ei ole mielen tyhjentämisestä, vaan mielen sisältöjen ja kokemusten havainnoimisesta tässä hetkessä.

Kallion harjoituksessa sekä kehon tuntemukset että mielen olotila saavat olla juuri sellaisia kuin ne ovat nyt, tarvetta moitteelle tai muutokselle ei ole.

Kokeile! Check in -harjoituksen voit kuunnella Mielen tila -verkkosivuilta.