Mielenterveysongelmat aiheuttavat parisuhteisiin rasitusta, joka lisää erojen todennäköisyyttä. Siksi mielenterveyden hoidossa olisi hyvä tarkastella myös läheisiä ihmissuhteita.

AINO HEIKKONEN TEKSTI

Mielenterveyden hoidossa on tärkeä paneutua läheisiin ihmissuhteisiin. Näin päättelee Niina Metsä-Simola Helsingin yliopiston tiedotteessa. Metsä-Simolan mukaan mielenterveysongelmat aiheuttavat parisuhteeseen rasitusta, joka lisää eron todennäköisyyttä.

Helsingin yliopiston tutkimuksessa seurattiin lähes 100 000:ta suomalaista avioparia kuuden vuoden ajan. Katse suunnattiin siihen, miten mielenterveyslääkkeiden ostot ja psykiatriset sairaalajaksot ovat yhteydessä eroriskiin.

Tutkimuksessa selvisi, että miesten kohdatessa mielen ongelmia avioeron mahdollisuus on yli kaksinkertainen ja naisten kohdalla lähes kaksinkertainen verrattuna sellaisiin pareihin, joissa kummallakaan puolisolla ei ole lääkeostoja tai sairaalahoitoa. Jos kummankin mieli sairastuu, eroriski on kolminkertainen.

Isoin avioeron uhka on heti sairaalajakson alkamisen tai ensimmäisen lääkeoston jälkeen. Se heijastelee todennäköisesti avioerojen vaikutusta mielenterveyteen. Avioeron riski säilyy kuitenkin korkealla pari vuotta myöhemminkin.

Avioerot vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin monella tavalla. Eronneet käyttävät pitkissä suhteissa olevia useammin psyykenlääkkeitä. Metsä-Simolan väitöstutkimuksesta käy ilmi, että psyykenlääkkeiden käyttäminen yleistyy ennen avioeroa ja sen aikana. Eronneet käyttävät eron jälkeenkin enemmän psyykenlääkkeitä kuin pitkissä parisuhteissa elävät. Myös esimerkiksi itsemurhan riski on eron jälkeen koholla.

Jo aiemmissa tutkimuksissa naimisissa olevien mielenterveys on havaittu eronneita paremmaksi. Metsä-Simolan mukaan eroa harkitsevien ja sen jo läpi käyneiden tukemiseen pitäisi kiinnittää erityistä huomiota.

 

Lue lisää!

Mielenterveystalon sivuilla on oma osionsa eroaville. Se tarjoaa työkaluja muun muassa suruprosessiin ja eron aiheuttamien tunteiden käsittelyyn.

Samalle sivustolle on koottu tietoa myös psyykkisesti sairastuneen läheisille. Tietopaketissa käsitellään muun muassa jaksamista siitä näkökulmasta, kuinka läheinen voi tukea sairastunutta pitämällä omasta hyvinvoinnistaan huolta.

Eroasiantuntija Marika Rosenborg: Kuinka tehdä erosta kasvukokemus?

 

Tunne & Mieli on mielen ilmiöistä kertova aikakauslehti, jonka julkaisija on Mielenterveyden keskusliitto.

Tilaa lehti