Taukojumpan hyödyt ovat Työterveyslaitoksen tuoreen tutkimuksen mukaan moninaisia. työstä palautuminen tehostui, tarmokkuus lisääntyi ja kivut sekä rasitus vähenivät.

AINO HEIKKONEN TEKSTI

Kuluvatko päivät pitkälti paikallaan, kenties istuma-asennossa näyttöä tuijottaen? Jos näin on, asiaan kannattaisi tehdä muutos, sillä runsas istuminen on riski terveydelle. Taukojumpan hyödyt ovat Työterveyslaitoksen tuoreen tutkimuksen mukaan moninaisia: ihmiset kokevat esimerkiksi työstä palautumisen tehostuvan, tarmokkuuden lisääntyvän, tuki- ja liikuntaelinten rasituksen, kipujen ja väsymyksen vähenevän.

Puhe taukoliikunnan hyödyistä lienee monelle jo valmiiksi tuttua. Miten sitten saada käyntiin hyvä rutiini?

Työterveyslaitoksen tutkimuksessa apuna oli Cuckoo-niminen taukoliikuntasovellus, jossa hälytys muistuttaa liikuntataukojen pitämisestä. Parin, kolmen minuutin mittaiset jumppaliikkeet voi katsoa videolta. Harjoituksissa on vaihtelua: osa nostattaa sydämen sykettä, toiset aktivoivat rankaa tai alaraajoja ja niin edelleen.

Cuckoossa mukana on myös leikkisyyttä: siinä voi edetä pelin tavoin tasolta toiselle pitämällä liikuntataukoja. Sovelluksessa pääsee seuraamaan muiden etenemistä, ja käyttäjät voivat muodostaa myös joukkueita ja kilpailla sekä oman työpaikan että muiden työnantajien kanssa.

Cuckoo on maksullinen sovellus, mutta vastaavia jumppa-apureita on muitakin. Terveysliikuntaa edistävä UKK-instituutti on tuottanut Sprintgame-nimisen ilmaisen taukoliikuntapelin ja taukoliikuntavideoita erityisesti koululaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Selkäliitolta on mahdollista tilata omaan sähköpostiosoitteeseen maksuton taukomuistutus jumppaohjeineen.

Työterveyslaitoksen tutkimus paljasti, että sovellus on hyvä apuri istumisen vähentämiseen ja työn tehokkaaseen tauottamiseen. Sovelluksen käyttöä edistää se, että työyhteisön kaikki jäsenet osallistuvat taukoliikuntaan, taukoihin rohkaistaan ja taukoliikunta on näkyvillä työpaikalla. Esteiksi koettiin kiire, ahtaat tilat ja keskittymistä vaativat tehtävät, joissa oli muutenkin häiritseviksi koettuja keskeytyksiä.

Taukoliikunnan esteiden purkamista omassa arjessa kannattaa pohtia. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö listaa istumisen säännöllisen tauottamisen ja lyhyiden liikuntatuokioiden hyödyiksi muun muassa energiankulutuksen kasvun ja aivojen verenkierron virkistymisen. Jumppaaminen virkistää paitsi kehoa myös mieltä.

 

Tutustu! Taukoliikuntaan löytyy monenlaisia apureita

 

Tunne & Mieli on mielen ilmiöistä kertova aikakauslehti, jonka julkaisija on Mielenterveyden keskusliitto.

Tilaa lehti