Tutkimuksessa joutomaata siivottiin ja sinne kylvettiin nurmikkoa ja istutettiin puita. Vihertämisellä oli myönteinen vaikutus asukkaiden mielialaan.

UUTISPALVELU DUODECIM TEKSTI

Kaupunkien joutotonttien ja -alueiden vihertäminen ja kunnostaminen voi yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan heijastua myönteisesti alueen asukkaiden mielenterveyteen. Tähän riittää jo roskien siivoaminen, nurmikon ja puiden istuttaminen ja pieni ylläpito.

Tieto perustuu Philadelphiassa tehtyyn kokeeseen, jossa joutotontteja kunnostettiin runsaassa sadassa paikassa ympäri kaupunkia. Vihertämiseen satunnaistetut tontit siivottiin kunnolla, minkä jälkeen nurmikko uusittiin ja alueelle istutettiin puita. Lopuksi tontin ympärille pystytettiin matala, tontille pääsyn salliva puinen aita ja aluetta ylläpidettiin kuukausittain. Lopuista tonteista kolmannes siivottiin ja siistittiin kuukausittain ja kolmannes jätettiin vertailun vuoksi ennalleen.

Vihertämisen vaikutuksia selvittääkseen tutkijat värväsivät asuinalueilta runsaat neljäsataa miestä ja naista, joiden vointia seurattiin puolentoista vuoden ajan. Osallistujat olivat keskimäärin 44-vuotiaita.

Kun seurannan päättyessä tutkijat vertasivat eri alueiden osallistujia keskenään, he havaitsivat vihertämiseen valittujen tonttien lähellä asuvien mielialan parantuneen selvästi enemmän kuin muilla alueilla. Ero oli suuri, sillä masennusta kokevien osuus pieneni 40 prosenttia ja kokemus arvottomuudesta 50 prosenttia verrattuna verrokkiseutujen asukkaisiin. Ero oli vielä huomattavampi köyhimmillä asuinseuduilla.

Tutkijat eivät pystyneet selvittämään, mikä tarkalleen oli tulosten takana, mutta viheralueiden on osoitettu parantavan mielialaa myös aiemmissa tutkimuksissa. Muun muassa alakuloisuus, ahdistuneisuus ja stressi voivat vähentyä ja verenpaine laskea puistojen ja viheralueiden ansiosta.

Tutkimus ilmestyi JAMA Network Open -julkaisussa.

Juttu on ensin julkaistu Tunne & Mieli -lehden numerossa 1/2019. Tunne & Mieli on mielen ilmiöistä kertova aikakauslehti, jonka julkaisija on Mielenterveyden keskusliitto.

Tilaa lehti