Miten puhua lapsen kanssa ilmastonmuutoksesta? Pohdi ensin omia tuntemuksiasi ja ajatuksiasi, kehottaa Helsingin yliopiston tutkijatohtori Panu Pihkala.

 

HELINÄ KUJALA TEKSTI

Miten puhua lasten kanssa ilmastonmuutoksesta? Kysymystä on hyvä pohtia, sillä maapallon elinkelpoisuuteen liittyvät huolet koskettavat myös heitä.

Helsingin yliopiston tutkijatohtori Panu Pihkala tutkii työkseen ympäristöahdistusta ja on myös kirjoittanut aiheesta kirjan. Hänestä ilmastonmuutoksesta pitää puhua lastenkin kanssa, mutta ennen sitä aikuisen on syytä pohtia omia tuntemuksiaan.

– Se, mitä itse tunnemme ja ajattelemme, vaikuttaa paljon siihen, miten käsittelemme asiaa. On olennaisen tärkeää, että aikuinen kuulostelee riittävän paljon itseään. Mitä minä tunnen? Koenko toivoa tai epätoivoa? Mitä ajattelen yksilön vastuusta suhteessa yhteiskunnan vastuuseen? Onko pienillä teoilla mielestäni merkitystä?

Keskustelu kannattaa aloittaa kuulostelemalla, mitä lapsi tietää ilmastonmuutoksesta ja mitä tunteita ja ajatuksia se hänessä herättää. Lapsen tunteille tulee antaa tilaa, ja niitä voi vahvistaa sanallisesti esimerkiksi toteamalla ”Huomaan että sinua surettaa ilmastonmuutos. Ymmärrän sen hyvin, sillä se surettaa minuakin”.

Kun aikuinenkin ilmaisee tunteitaan, hänestä tulee Pihkalan mukaan kanssatuntija, kanssaihminen. Tämä on tärkeää myös siksi, ettei ilmastonmuutoksesta muodostuisi sukupolvia erottava tekijä.

Kestävää elämäntapaa edistävä toiminta auttaa ilmastoahdistukseen. Lapselle kannattaakin kertoa käytännön esimerkkejä siitä, mitä ihmiset tekevät ympäristön hyväksi. Yhdessä voi miettiä, miten itse pystyisi vaikuttamaan asiaan, vaikka suuret linjaukset ovatkin päättäjien käsissä.

– Lapset syyllistyvät helposti, ja siksi on tärkeää, ettei ilmastotyötä sidota pelkästään yksittäisiin valintoihin, Pihkala muistuttaa.

VINKKEJÄ VAIKEAN AIHEEN KÄSITTELYYN 

Vietä lapsesi kanssa aikaa luonnossa. Yhteys luontoon kasvattaa voimavaroja. Myös kaupungissa voi viettää aikaa puistoissa ja rannoilla.

Liikkukaa yhdessä. Lapsi reagoi asioihin hyvin kehollisesti. Fyysinen yhdessäolo tuo voimaa ja läheisyyttä ja helpottaa siten puhumistakin.

Keskustelun jälkeen toimintaa. Vaikeasta aiheesta keskusteltuanne tehkää jotain kokonaisvaltaista yhdessä. Se auttaa suuntaamaan tunne-energian rakentavasti.

Lue lisää mielen hyvinvoinnista Tunne & Mieli -lehdestä. Tunne & Mieli on mielen ilmiöistä kertova aikakauslehti, jonka omistaja on Mielenterveyden keskusliitto.  Lehti löytyy valikoiduista Lehtipisteistä, ja sen voi tilata kotiin tai lahjaksi. Kun teet lehden kestotilauksen lokakuun aikana, saat lukijalahjana kauniin VALON VUOSI 2020 -seinäkalenterin joulukuun lehden välissä.

Tilaa lehti