KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Mielenterveyttä voi vahvistaa kursseilla – tutustu Kelan uusiin mielenterveyskursseihin

by | huhtikuu 6, 2021 | Kaupallinen yhteistyö | 0 kommenttia

Kun ahdistus tai masennus vaikuttaa jokapäiväiseen elämään tai kun pitkäaikainen häiriö vaikeuttaa arkea, apu voi löytyä kuntoutuskurssilta. Mielenterveyden ongelmat ovat yleisin syy hakeutua Kelan kuntoutukseen. 

Mielenterveyskuntoutuksesta puhuttaessa useimmille tulee mieleen Kelan suosituin kuntoutusmuoto kuntoutuspsykoterapia. Kela järjestää mielenterveyden häiriöihin kuitenkin myös ryhmämuotoista kuntoutusta. Kelan kuntoutuskurssit on tarkoitettu kaikille, joille terveydenhuolto suosittelee kuntoutusta.

– On hyvä muistaa, että kuntoutus voi tapahtua kahdenkeskisen terapiasuhteen lisäksi ryhmässä. Ryhmäkuntoutuksen etuna on, että siinä työskennellään yhdessä sellaisten ihmisten kanssa, joilla on samanlaisia haasteita ja tavoitteita.  Vertaistuki onkin osoittautunut monelle valtavan voimaannuttavaksi ja toipumista edistäväksi kokemukseksi, kertoo Kelan suunnittelija Ville Räty.

Vahvistusta nuoren itsetunnolle

Moni mielenterveyden häiriö ilmaantuu jo nuoruudessa. Arviolta joka viides nuori kärsii jostain mielenterveyshäiriöstä, ja yhä useammalla on masennus- tai muita psyykkisiä oireita.  On tärkeää tunnistaa oireet ja häiriöt riittävän varhain, jotta nuori saa nopeasti apua. 

Nuorten Itu-kuntoutuskurssi on tarkoitettu yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä sairastaville nuorille. Kurssille voi hakeutua 16–29-vuotias nuori, jolla on diagnosoitu lievä tai keskivaikea masennus tai ahdistuneisuushäiriö.

– Kurssilla nuori saa tukea elämäntilanteeseen, vahvistusta itsetuntemukseen ja –arvostukseen, apua opiskeluun, työhön ja niissä jaksamiseen sekä keinoja omien voimavarojen tunnistamiseen. Vertaistukea unohtamatta. 

Kurssi järjestetään kolmessa jaksossa avomuotoisen kuntoutuksen ja etäkuntoutuksen yhdistelmänä. Kuntoutus alkaa kolmen vuorokauden jaksolla palveluntuottajan toimipisteessä. Seuraavaksi vuorossa on kuuden viikon pituinen etäkuntoutusjakso.  Kuntoutus päättyy kahden vuorokauden päätösjaksoon palveluntuottajan toimipisteessä.

 Apua arjen vaatimusten ja omien voimavarojen yhteensovittamiseen 

– Mielenterveyttä on tutkitusti mahdollista vahvistaa ja mielenterveyden ongelmia voi ehkäistä ja kuntouttaa. Vaikka kursseilla kuntoutus tapahtuu ryhmässä, määritellään kuntoutuksen aluksi jokaiselle osallistujalle yksilölliset kuntoutustavoitteet. Kurssiohjelmaan sisältyy ryhmämuotoisen kuntoutuksen lisäksi myös yksilötapaamisia, Ville Räty korostaa.

Aikuisille on tarjolla kaksi kurssia, jotka eroavat hieman kohderyhmältään ja tavoitteiltaan. Aikuisten mielenterveyskurssit kestävät 15 vuorokautta, ja ne järjestetään kolmessa jaksossa palveluntuottajan toimipisteessä.

Silmu-kurssilla keskiössä on sekä omien voimavarojen ja vahvuuksien että itseä kuormittavien tekijöiden tunnistaminen. Kurssilla tarjotaan apua myös työn tai opiskelujen vaatimusten ja omien voimavarojen yhteensovittamiseen. Kurssi on tarkoitettu yli 18-vuotiaille aikuisille, joilla on diagnosoitu lievä tai keskivaikea masennus, ahdistuneisuushäiriö tai kaksisuuntainen mielialahäiriö.

Vaikeaa mielenterveyden häiriötä (esim. skitsofrenia, psykoottinen masennus) sairastavat aikuiset voivat hakeutua Verso-kursseille. Kurssilla kartoitetaan toimintakykyä ja elämänlaatua parantavia keinoja sekä vahvistetaan sosiaalisia osallistumismahdollisuuksia ja tukiverkostoja.

Tukea työuupumukseen

Uusi Oras-kuntoutus on tarkoitettu työelämässä tai sairauslomalla oleville aikuisille, joilla on työkykyä uhkaavia uupumusoireita. Osallistujalla tulee olla lisäksi muita mielenterveysoireita, kuten unettomuutta, lievää masennusta tai ahdistuneisuutta. Oras-kuntouksen tavoitteena on auttaa tunnistamaan uupumusta aiheuttavia tekijöitä ja löytämään konkreettisia keinoja oireiden hallintaan.

Kuntoutus kestää 15 vuorokautta ja se toteutetaan kolmessa jaksossa kuntoutuslaitoksessa tai avokuntoutuksena.

Taloudellinen tuki kuntoutuksen aikana

Kelan kuntoutuskurssit ovat maksuttomia ja niiden ajalta on mahdollista saada kuntoutusrahaa. Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjen matkojen kustannuksia.

Miten kuntoutuskursseille pääsee?

Kuntoutuksen hakemista varten tarvitaan lääkärinlausunto B, jonka laatimisesta on kulunut korkeintaan vuosi. Se toimitetaan yhdessä kuntoutushakemuksen (KU 132) kanssa Kelaan.  Kelan kuntoutuksen puhelinpalvelusta 020 692 205 saa myös käytännön neuvoja kurssille hakeutumiseen.

Lisätietoja mielenterveyskursseista ja niitä järjestävistä palveluntuottajista löytyy Kelan verkkosivuilta.