TEKSTI TIMO TERÄSAHJO JA MANU VESTERINEN  KUVITUS MARIA VILJA   

Voiko traumaattisista kokemuksista toipua niin, että työkyky palaa ja elämä tuntuu mielekkäältä? Juttusarjan toisessa osassa kysymykseen vastaa psykoanalyytikko Milla Tamminen. Ensimmäisen osan löydät täältä

Tammisen mukaan toipuminen ja vapauden kasvu tapahtuvat psykoanalyysissa pienin askelin. Hoito kestää useita vuosia ja on tiheydeltään intensiivistä, sillä tapaamiskertoja on kolmesta viiteen kertaa viikossa. 

Toipuminen alkaa näkyä terapiavastaanotolla niin, että vuorovaikutus muuttuu aiempaa eloisammaksi. Arjessa se voi näkyä niin, että ihmisellä on enemmän voimavaroja tehdä tärkeinä pitämiään asioita. 

– Ihminen oppii ja kasvaa parhaiten silloin, kun lähellä toinen, jota voi käyttää apuna. Hyvä yhteistyösuhde on tärkeä. Psykoanalyytikkoa voi verrata kanssakulkijaan ja itsereflektion apulaiseen. Analyytikko tulee asiakkaan mukaan ja näyttää taskulampulla valoa sinne, missä näyttää pimeältä. 

Yhteistyössä voi kokea erityislaatuisia hetkiä, joista Tamminen ottaa esimerkiksi niin sanotut nyt-hetket. Ne vastaavat tilanteita, joissa vanhempi ja lapsi ovat vuorovaikutuksessaan virittyneet samalle taajuudelle.

Tällaiset erityislaatuiset ymmärretyksi ja kohdatuksi tulemisen hetket voivat viedä toipumista voimakkaasti eteenpäin.

Psykoanalyysi pyrkii poistamaan mielen esteitä

– Psykoanalyysissa tutkitaan niin sanottua vastarintaa: Mikä meissä estää toipumista, eli mikä tulee esteeksi, kun jokin asia tulee mieleen? Miksi emme halua sanoa mieleen tulevaa asiaa ääneen, vaikka psykoanalyysin ohjeena on juuri sanoa, mitä tulee mieleen? Miksi ihmisen mieli on täynnä esteitä?

Muutos vaatii aikaa usein juuri muutoksen vastarinnan käsittelyn takia. Pitkän analyysiprosessin aikana asiakas tulee yhtä tietoisemmaksi omista tavoistaan suojautua, ja suojien tunnistaminen lisää Tammisen mukaan vapautta valita. 

– Ilman tätä tunnistamista jää ymmärtämättä, miksi toimii tietyllä tavalla. Tähän tarvitaan aikaa ja tunnetta ajattomuudesta, mikä on mahdollista pitkän hoitosuhteen aikana. 

Mihin psykoanalyysilla sitten lopulta pyritään? Tammisen mukaan kyse siitä, että ihminen olisi vapaammin yhteydessä sekä sisäiseen että ulkoiseen todellisuuteen.  

– Psykoanalyysissa ei lähdetä poistamaan oireita, vaan päämääränä on poistaa esteitä ja vapauttaa ihminen ajattelemaan ja tuntemaan. 

Milla Tammisen mielestä yhtenä toipumisen edellytyksenä on se, että hyväksyy elämänsä ja sen tuomat vaikeudet. 

– Muussa tapauksessa on vaarana jäädä jumiin elämäntapahtumiin, joita ei voi hyväksyä. Kun ihminen alkaa toipua, hän väistämättä myös muuttuu. 

 

 

Juttu on julkaistu Tunne & Mieli -lehden numerossa 5/2022. Lehti löytyy valikoiduista Lehtipisteistä, ja sen voi myös tilata kotiin.  

Tilaa lehti