Tunne & Mieli on Mielenterveyden keskusliiton omistama lehti, jonka kustantaja on Suomen Ammattimedia SUOMA Oy. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Lehden tilaushinnat sisältävät arvonlisäveron.

Tilaajapalvelun yhteystiedot: 03 4246 5323 tai tilaukset@tunnejamieli.fi

Tilaajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt.

Maksutiedot. Suomen Ammattimedia SUOMA Oy / Nordea / FI23 1745 3000 2148 84 / NDEAFIHH. Paperilaskutuslisä 1 euro / lasku, on otettu käyttöön 1. toukokuuta 2020. Laskun voi maksaa myös sähköpostiin tulevalla laskulla tai E-laskulla. E-laskun voi tilata omasta verkkopankista. Laskuttaja löytyy nimellä Suomen Ammattimedia SUOMA Oy. E-laskun tilauksen vahvistamiseksi tarvitset asiakasnumerosi.

Kestotilaus jatkuu automaattisesti niin kauan, kunnes tilaaja muuttaa sen määräaikaiseksi tai irtisanoo tilauksen. Uusi kestotilaus laskutetaan laskutusjakson alussa. Kestotilaus jatkuu tarjousjakson jälkeen kulloinkin voimassa olevaan tilaushintaan. Tilaaja voi irtisanoa kestotilauksen ilmoittamalla siitä tilaajapalveluun vähintään kaksi viikkoa ennen laskutusjakson päättymistä. Muutos astuu tällöin voimaan uuden laskutusjakson alkaessa. Kestotilaushinta on aina edullisempi kuin vastaavan pituinen normaalihintainen määräaikaistilaus.

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan ja laskutetaan kokonaisuudessaan tilausjakson alussa. Tarjous on voimassa uusille tilaajille kotimaassa. Edellisen tarjoushintaisen tilauksen päättymisestä on täytynyt kulua vähintään 60 vuorokautta.

Ulkomaantilauksiin lisätään kulloinkin voimassa oleva ulkomaan postikulu. Tilaus- ja hintatiedusteluasiat hoitaa tilaajapalvelumme.

Tilausjakso alkaa seuraavasta numerosta, tai kampanjatilauksissa erikseen mainitusta päivämäärästä.

Osoitteenmuutos tulee ilmoittaa tilaajapalveluun. Emme saa tietoja väestötietojärjestelmästä (VTJ).

Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset. Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon. Kustantajalla on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa ilmoittamalla asiasta tilaajapalveluun. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai vastaavista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.

Tilauksen keskeytys. Noudatamme lehtimyynnissä kuluttajasuojalain 6 luvun määräyksiä, jotka koskevat koti- ja postimyyntiä. Tilaajalla on oikeus peruuttaa kotimyynnissä tekemänsä tilaus 14 päivän kuluessa laskun ja ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Jos haluatte peruuttaa tilauksenne, niin ilmoittakaa siitä tilaajapalveluun. Mahdollisia vastaanottamianne lehtiä ei tarvitse palauttaa. Muut tuotteet tulee palauttaa peruutuksen yhteydessä. Mikäli peruutus tehdään kesken tilausjakson, tilaus päätetään maksetun jakson loppuun. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Maksamattomina puretuista tilauksista veloitetaan hinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä.

Vastuu lehden toimittamisesta. Tunne & Mieli -lehti toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Suomen Ammattimedia SUOMA Oy ei suorita hyvitystä lakon tai muun ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä.

Tietosuoja. Tunne ja Mieli -lehden tilaajarekisteri perustuu lehtitilaussopimukseen asiakkaan ja kustantajan välillä. Asiakkaan katuosoite sekä puhelinnumero ja sähköpostiosoite, mikäli asiakas on ne ilmoittanut, on Tunne & Mieli -lehden tilaajarekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Tietoja säilytetään palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.